บริการของเรา

บริษัท วิลันกร บัญชี จำกัด
ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่การ รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ให้คำปรึกษาทางบัญชี วางระบบบัญชี สำหรับบริษัทตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้าน การจัดการ ระบบเอกสารบัญชี และ คำปรึกษาด้านภาษี
เราดูแลการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ทั้งหมด รวมถึงประสานงานในกรณีที่ กรมสรรพกร กรมพัฒนาธุรกิจ สำนักงานประกันสังคม เรียกตรวจสอบ ซึ่งเราจะช่วยท่าน ชี้แจ้งและแก้ปัญหาให้แก่ท่าน

index8

บริการ บัญชีเราครอบคลุม งานบัญชีทั้งหมด เพื่อช่วยให้ท่านดำเนินงานทางธุรกิจ โดยไม่ต้อง พะว่าพะวง กับ ปัญหาด้านบัญชี และ ปัญหาภาษี นอกจากนี้ เรายังอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านโดย เราเป็นผู้ รับส่งเอกสารบัญชี และ เอกสารทางภาษี ให้ท่าน จัดทำแบบภาษี แบบฟอร์มสำนักงานประกันสังคม จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง, รายละเอียดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ รวมตลอดถึงช่วยท่าน จัดการเรื่อง เอกสารบัญชี และภาษี ให้การ จัดเก็บ ไฟล์ลิ่ง เอกสารทางบัญชีและภาษี ทั้งหมด เรายัง จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน (ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ. 30)
จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายจัดทำและยื่นแบบประกันสังคม จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภงด. 51
ยื่นภาษีประจำปี ภงด. 50ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ ปิดงบการเงินประจำให้ท่านทุกเดือน

index6

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับ จำนวนรายการเอกสาร และความซับซ้อนของรายการ

index5

นอก จากนี้เรายัง จัดหาผู้สอบบัญชี ให้กับท่าน และประสานช่วยในเรื่องการตรวจสอบบัญชี ให้กับผู้สอบบัญชี โดยท่านไม่ต้องยุ่งยากกับผู้สอบบัญชีอีกต่อไป    images3 images4 images9 images11 index8