การยื่นแบบ ภาษี กรณี บริษัท ล้าละลาย

รายการถามตอบปัญหาทั้งหมดหมวดหมู่: Questionsการยื่นแบบ ภาษี กรณี บริษัท ล้าละลาย
รุ่งทิพย์ asked 1 ปี ago

บริษัท ป.ถูกศาลล้มละลาย มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ อยากจะเรียนถามว่า บริษัท ป. ยังมีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด.50 ภงด 1,3,53 และ  แบบ ภพ.30 อยู่หรือไม่ 

1 Answers
ruksri ทีมงาน answered 1 ปี ago

กรณีศาลพิพากษาให้บริษัทล้มละลาย ถือว่าบริษัทเลิกกัน ตามมาตรา 1236 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถือว่าบริษัทตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี ตามมาตรา 1249 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมีหน้าที่ต้องมีการชำระบัญชี ตามมาตรา 72 แห่งประมวลรัษฏากร และมีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้ และภาษีมุลค่าเพิ่มจนกว่าจะเสร็จการชำระบัญชี หรือถูกขึดชื่อออกจากทะเบียน