ภาษีซื้อของอาคารที่เกิดจากการเลิกกิจการ

รายการถามตอบปัญหาทั้งหมดภาษีซื้อของอาคารที่เกิดจากการเลิกกิจการ
พรศักดิ์ asked 1 ปี ago

บริษัท ส จำกัด ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้ก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี 2557 ในระหว่างนั้นบริษัท ส จำกัด ได้นำภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารมาเครดิตภาษีในกิจการภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาบริษัท ส ได้จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2559  เนื่องจากผู้ถือหุ้นทะเลาะกันแต่การก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จและอาคารดังกล่าวก็ไม้่ได้ขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นจึงอยากจะเรียนถามว่า

  1. ภาษีซื้อที่บริษัท ส ได้นำไปเครดิตภาษีซื้อแล้วนั้น ณ วันเลิกประกอบกิจการภาษีซื้อดังกล่าว ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่
  2. เนื่องจากบริษัท ส อยู่ในระหว่างเพิ่มเริ่มเปิดดำเนินการจึงไม่มียอดขาย ภาษีซื้อดังกล่าวสามารถขอคืนได้หรือไม่ทั้งๆที่บริษัท ส ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทไปแล้ว
1 Answers
ruksri ทีมงาน answered 1 ปี ago

ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาได้ขาย หรือ ให้เช่าหรือนำไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระทำภายใน 3 ปี นับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฏากร และข้อ 2(4) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)