เงินส่วนแบ่งกำไรของห้างหุ้นส่วนเลิก

รายการถามตอบปัญหาทั้งหมดเงินส่วนแบ่งกำไรของห้างหุ้นส่วนเลิก

ตามกฏหมาย บจ. มีกำไรต้องสำรองตามกฏหมายจนครบ 10% สอบถามว่า เมื่อเลิกกิจการ ก่อนเสร็จชำระบัญชีนั้น ผู้ชำระบัญชี สามารถนำเงินสำรองดังกล่าวจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเป็นการปันผล โดยถือเป็นเงินตามมาตรา 40(4) ข ได้หรือไม่คะ

ruksri ทีมงาน replied 3 เดือน ago

เมื่อเลิกกิจการ ก่อนเสร็จชำระบัญชี แสดงว่างบการเงิน ณ.วันเลิกกิจการจะต้องแสดงเงินสำรองตัวนี้ไว้อยู่ ซึ่งจะต้องถือเป็นเงินส่วนแบ่งกำไรตาม มาตรา 40(4) (ฉ) ครับ ดูแนววินิจฉัย จากอจ. สุเทพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/Suthep.Pongpitak/posts/873614212689556

1 Answers
ruksri ทีมงาน answered 1 เดือน ago

เมื่อเลิกกิจการ ก่อนเสร็จชำระบัญชี แสดงว่างบการเงิน ณ.วันเลิกกิจการจะต้องแสดงเงินสำรองตัวนี้ไว้อยู่ ซึ่งจะต้องถือเป็นเงินส่วนแบ่งกำไรตาม มาตรา 40(4) (ฉ) ครับ ดูแนววินิจฉัย จากอจ. สุเทพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/Suthep.Pongpitak/posts/873614212689556