เงินส่วนแบ่งกำไรของห้างหุ้นส่วนเลิก

รายการถามตอบปัญหาทั้งหมดเงินส่วนแบ่งกำไรของห้างหุ้นส่วนเลิก

ตามกฏหมาย บจ. มีกำไรต้องสำรองตามกฏหมายจนครบ 10% สอบถามว่า เมื่อเลิกกิจการ ก่อนเสร็จชำระบัญชีนั้น ผู้ชำระบัญชี สามารถนำเงินสำรองดังกล่าวจ่ายคืนผู้ถือหุ้นเป็นการปันผล โดยถือเป็นเงินตามมาตรา 40(4) ข ได้หรือไม่คะ