เงินส่วนแบ่งกำไรของห้างหุ้นส่วนเลิก

รายการถามตอบปัญหาทั้งหมดเงินส่วนแบ่งกำไรของห้างหุ้นส่วนเลิก
สุด asked 1 ปี ago

เงินส่วนแบ่งกำไรที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนเลิกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 แต่ห้างฯได้เสร็จชำระบัญชีและแบ่งคืนให้หุ้นส่วนแต่ละคน ในเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถามว่าเงินส่วนแบ่งดังกล่าวควรจะเป็นรายได้ของหุ้นสวนแต่ละคนในปีภาษีใด

1 Answers
ruksri ทีมงาน answered 1 ปี ago

ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฏากร คำนิยามของคำว่า เงินได้พึ่งประเมิน กำหนดให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์เงินสด กล่าวคือ หากได้รับเงินได้พึงประเมินในปีภาษีใดก็ให้เป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษีนั้น